De Derde Tempel

Inhoud

Woord vooraf

Deel I Samenvatting van de hoofdstukken die voorafgaan aan Ezechiël

1. Inleiding

2. Ezechiël in Babel aangekomen

3. Ezechiël tot wachter aangesteld

4. Hoe was de gesteldheid van de achterblijvers in het moederland?

5. Was er onder de ballingen verootmoediging?

6. Enkele voorvallen uit de zwijgperiode

7. Opnieuw oordeelsaankondigingen

8. Ezechiëls zwijgperiode gaat nog door

9. De onthullende les van de ballingschap

10. Blijde tijding

Deel II Het tempelcomplex

1. De opdracht

2. Enkele meningen omtrent doel en betekenis

3. Een nodige onderbreking voor opfrissing van het geheugen

4. De lijn weer opgevat

5. Het volk gebracht tot erkenning van schuld

6. Het volk getroost

a. Inleiding

b. De muur

c. De poorten

d. Alleen de zonen van Zadok…

e. Het nieuwe tempelhuis

e.l De voorhal
e.2 Het Heilige
e.3 Het Heilige der heiligen
e.4 De zijvertrekken
e.5 De priestervertrekken
e.6 Het bouwwerk aan de westzijde

Deel III Blijde toekomst

a. De HERE keert terug tot zijn tempel Ezech. 43: 1 – 11

b. Het brandofferaltaar

c. De Vorst

d. De tempelbeek

Deel IV Voor eeuwig woont Hij bij zijn volk

1. De verdeling van het land

2. De vreemdelingen

3. Het heilige gebied

4. De heilige stad

Naschrift

Bronvermelding illustraties

- Beknopte Bijbelse Archeologie: 27, 29, 30

- Korte verklaring der Heilige Schrift – De profeet Ezechiël: 36, 42, 48, 54, 65

Inhoud
Woord vooraf
Deel I - wat voorafgaat aan Ezechiël 40-48
Deel II - Het tempelcomplex
Deel III - Blijde Toekomst
Deel IV - Voor eeuwig woont Hij bij zijn volk
Naschrift
vertaling: The third temple