De Derde Tempel

Woord vooraf

Elke keer als bij het huiselijk Bijbellezen de beschrijving van – kort gezegd – de tempel van Ezechiël aan de beurt kwam, (Ezech. 40 – 48) was er weer de verzuchting: al die afmetingen, diktes van muren, wetten, offers; komen we ooit achter de ware zin ervan? We hoorden soms een preek en lazen Schriftoverdenkingen over onderdelen. Maar, het bleef fragmentarisch. Het verlangen er meer troost en blijdschap in te zullen ontdekken bracht ons ertoe dieper op dit Schriftgedeelte in te gaan.

Met behulp van knipsels, o.a. van wijlen prof. H.J. Schilder en met de Korte Verklaring van dr. A. Noordtzij, met zijn verduidelijkende afbeeldingen erbij, zijn we aan het werk gegaan. Daarbij was de Bijbel zelf de grootste bron waaruit. met behulp van een concordantie geput werd. De vruchten die daarbij geplukt werden, deden ons besluiten die door te geven. Zo onstond dit boekje, dat uiteraard zonder enige pretentie werd geschreven

Nu zijn de zaken ten aanzien van deze tempel niet los te maken van wat voorafgaat in het boek Ezechiël. Daarvan komt dan ook eerst een samenvatting, aan de hand waarvan u met het lezen van dit Bijbelboek kunt beginnen. Misschien kan wat geschreven werd ook dienst doen op Bijbelstudieverenigingen.Misschien is het Bijbelonderwijs ermee geholpen.

In dankbare herinnering aan mijn ouders en aan mijn man, bij wie het goed wonen was.

J.Wiskerke-van Dooren

Opmerking: 1. De vindplaatsen uit het boek Ezechiël worden doorgaans aangegeven slechts met de nummering van hoofdstukken en teksten.

2. De gebruikte getallen zijn meestal met cijfers weergegeven.

Inhoud
Woord vooraf
Deel I - wat voorafgaat aan Ezechiël 40-48
Deel II - Het tempelcomplex
Deel III - Blijde Toekomst
Deel IV - Voor eeuwig woont Hij bij zijn volk
Naschrift
vertaling: The third temple