NBV - vertaalkeuzen die vragen oproepen

Jeremia 37:12

In de ‘oude’ vertaling, in de Naardense Bijbel, ook in The New English Bible ( en nog wel verder te vinden) staat dat, in bovengenoemde tekst, Jeremia Jeruzalem wilde verlaten om in Benjamin een erfdeel in ontvangst te nemen. De NBV gaat geheel voorbij aan deze reden van Jeremia’s onderneming. Bovendien wordt hier vermeld dat Jeremia daarbij onopgemerkt probeerde te blijven. Overigens best mogelijk , maar van zo’n inlegkunde laten bovengenoemde vertalingen zich toch maar niet verleiden.

Lucas 2 : 51
Jozef en de NBV: Matteüs 1: 19
Jeremia 25:9, NBV, Laat hier de Bijbel zichzelf tegenspreken.
Huidvraat en zondebesef
Jeremia 37:12
Het reukofferaltaar NBV Hebr. 9:4
Hosea 4:6, daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen
1 Petrus 3:19 - Naar de geesten gegaan
NBV Spreuken 8 : 22 en 23