Volk van Gods keuze – over uitverkiezing, Israël en de kerk.

Woord Vooraf

In 1955 verscheen van ds. J.R.Wiskerke (overleden in 1968) het boek Volk van Gods keuze. Het was een eerste deel van een theologische studie, waarop twee delen zouden volgen: Volk van Gods roeping en Geroepen volk.

Omdat zo nu en dan nog naar ‘Volk van Gods keuze’ verwezen wordt en het slechts bij uitzondering in een antiquariaat te krijgen is, kwam bij mij het plan op om de naar mijn mening verrijkende inhoud in een eenvoudige versie weer te geven. Daarbij liet ik het verweer tegen de daarmee strijdige meningen achterwege. Voor hen die daarvan meer kennis willen nemen ter wille van studie, geldt dus dat zij terug moeten naar genoemd boek zelf!

Het toegevoegde laatste hoofdstuk is onder andere een verwerking van de bespreking, die volgde op een voordracht die het boek Volk van Gods keuze als bron had en die ik mocht houden voor een bijeenkomst van Bijbelstudiekringen. Moge dit werkje helpen om te ontdekken dat Gods Woord ons de verkiezing als troost bekend maakt.

J. Wiskerke van Dooren
Woord Vooraf
Inleiding
Hoofdstuk 1 - Kiezen
Hoofdstuk 2 - Verkiezing van het volk Israël
Hoofdstuk 3 - Verkiezing, verwerping, tweede verkiezing
Hoofdstuk 4 - Verkiezing en verbond
Enkele toevoegingen