Lucas 2 : 51

De vrouwenvereniging Den Bilt-Bilthoven zag graag doorgegeven hun bezwaar tegen de vertaling van Lucas 2:51. Het staat aan het eind in de geschiedenis van 12-jarige Jezus in de tempel:Hij reisde met hem terug naar Nazaret en was hun VOORTAAN gehoorzaam

Dat wekt twee verkeerde conclusies op. a. Zijn verblijf in de tempel had toch wel iets van ongehoorzaamheid b. In zijn kleuterjaren telde gehoorzaamheid nog niet.

Daarom: het woord ‘voortaan’ mag hier geen plaats hebben.