Bidden - komen of zijn bij de Here

Taal verandert onophoudelijk. Nog voor kort sprak men in zijn of haar gebed tot de Here. Dat heeft in veel gevallen zo maar plaats gemaakt voor komen bij de Here. Nu de vraag: brengt deze verwisseling verbetering? Of zou er sprake kunnen zijn van verarming? Wij hoeven toch niet bij onze Hemelse Vader te ‘ komen’. We ‘zijn’ immers al bij Hem! De Bijbel is er vol van! Vraag 34 van de Heidelbergse catechismus vat het zo samen: Hij heeft ons tot zijn eigendom gemaakt! Eeuwig mogen we bij hem blijven! Dus , al wordt het goed bedoeld. In ons bidden zijn we al bij onze Vader; we hoeven niet meer bij Hem te komen.