De Derde Tempel

Over het tempelvisioen van Ezechiël

door J. Wiskerke – van Dooren

De Derde Tempel,

Minimaal 10 exemplaren

te bestellen bij

Drukkerij Livo,

Looydijk 14

3732 VE De Bilt

Tel. 030-2205220

Inhoud
Woord vooraf
Deel I - wat voorafgaat aan Ezechiël 40-48
Deel II - Het tempelcomplex
Deel III - Blijde Toekomst
Deel IV - Voor eeuwig woont Hij bij zijn volk
Naschrift
vertaling: The third temple