DODENHERDENKING 2020

Doden herdenking 2020

De dodenherdenking 2020 voorafgaand aan de 75 jarige bevrijding van ons land is van een heel andere inhoud geworden . Rekening houden met de voorschriften ten aanzien van het Coronavirus is hierbij niet aan de orde.

We constateren dat van de doden die daarbij hun leven verloren hadden, Joden op bijzondere manier voor het voetlicht kwamen.

Het verdriet om hen bleef in versterkte mate aanwezig en verdrong de dank aan hen van wie op een ander manier hun het leven ontnomen was. In beeld zouden dan ook gekomen zijn, zij, die in grote trouw, gehoor gaven aan hun roeping van Godswege, in diezelfde oorlog.

Zij beseften dat Hitlers satanische indoctrinatie een halt toegeroepen moest worden. Ondanks de doodsdreiging bleven ze trouw. Zalig zijn de doden die om hun gewetenswil aan Gods Woord gehoorzaam bleven, al hebben ze het met de dood moeten bekopen.

Ze blijven in onze herinnering.

Immers tot de nieuwe aarde er zal zijn.

Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
‘t zal hier haast zijn gedaan.