Geen Kerst

In het Nederlands Dagblad van 22-12-2007 stond in de rubriek 'Kerkbladen' onderstaand artikel. Het is mij uit het hart gegrepen. Geen Kerst Uiteraard wordt er in de bladen over Kerst gefilosofeerd. Er zijn vele benaderingen mogelijk. en daarvan komen er vele ter sprake. Mariëtte Brouwer uit Wormer vertelt in het Neder¬lands-gereformeerde Opbouw haar verhaal. Jarenlang heeft ze uitbundig het kerstfeest gevierd, met boom en al. "Het is toch goed om de geboorte van Jezus te vieren? En de boom met glimmende ballen en lichtjes bracht gezelligheid en de ware kerstsfeer van vrede op aarde in je huis." De lezer voelt al een wending aankomen. Brouwer ontdekte dat Jezus niet in december geboren kan zijn en dat kerst¬boom met ballen afstamt van oude occulte boomrituelen. ontgoocheling en bezinning waren het gevolg. "Hoe ver-houdt dit zich met Gods Woord? Eigenlijk wist ik al gauw dat het één niet met het ander vermengd kan worden. We hebben familieberaad gehouden! Het resultaat was dat de kerstboom en de ballen de deur uit gingen. samen met het kerstfeest. Het was wel even wennen. Onze ballon van kerstbeleving is radicaal door- geprikt!" "Het is nog zoeken hoe er verder mee om te gaan want de samenkomst van onze gemeente op 25 december bezoeken we wel en daar gaat het natuurlijk over.. .juist! In de bijbel vind je niets over kerst vieren maar de Here Jezus is natuurlijk wél onze Redder en Verlosser! Precies dát vieren we met Pasen: de verlossing uit de duisternis en dan 8 dagen! Dit schrijft de Here God voor in Leviticus 23. waar gevierd moest worden dat God Zijn volk bevrijd had uit de duisternis van Egypte. Wat is onze bevrijding door het offer van de Here Jezus dan compleet! De laatste keer heb ik er verlofdagen voor opgenomen."