Wat zegt de Bijbel over…

De theoloog Jelier Reinier Wiskerke (1923-1968) heeft studie gemaakt van thema’s die nog steeds in discussie zijn. Zijn echtgenote, Jannie Wiskerke-van Dooren (geboren 1920), wil met deze site wat van zijn bevindingen in herinnering roepen. Ook wil zij iets weergeven van de resultaten van haar eigen Bijbelstudie. En nu de site er toch is, gebruikt ze die graag voor wat haar verder nog van het hart moet.