J.R. Wiskerke

Jelier Wiskerke is gereformeerd predikant geweest in Schouwerzijl, Heemse en Middelburg. Hij stierf op 44-jarige leeftijd aan een hartaanval en is begraven in Middelburg. Veel van zijn tijd wijdde hij aan studie. Van zijn hand verscheen een aantal boeken, deels na zijn overlijden:

  • Volk van Gods keuze (Goes, 1955)
  • Purim. Schriftstudie over het boek Ester (Utrecht, 1960)
  • Volk van Gods roeping. Over Romeinen 9:1-9 en Galaten 3:16 (Goes, 1966)
  • Geroepen volk. Een studie over Romeinen 9:10-29 (Goes, 1967)
  • Léven tussen sterven en opstanding (Goes, 1969)
  • Brood voor Gods volk (Goes, 1969)
  • Lieflijkheid en samenbinding (Goes, 1970)
  • De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie (Groningen, 1978)