Opnieuw nog een keer aandacht voor de vrouw in het ambt.

Nadat de synode van Meppel, 1917, besloten had het predikants-ambt ook voor vrouwen open te stellen kwam bij mij de vraag op of in de aanloop totdat besluit, het getrouwd zijn van zo’n domina, nog een punt van aandacht heeft gehad. Het maakte ons nieuwsgierig naar de inhoud van de formulieren van : A De bevestiging van Dienaren des Woords B Van het Huwelijk Ik las die in het Gereformeerd kerkboek ( 2e druk 2007) In andere uitgaves zal Gods Woord toch zeker het richtsnoer zijn gebleven Zo kwam ons voor ogen: Bij haar huwelijksbevestiging heeft zij te horen gekregen: “Binnen de eenheid die man en vrouw hebben, heeft elk zijn eigen plaats. Daarvan geeft de Apostel Paulus een diepe betekenis als hij hun relatie spiegelt aan die tussen Christus en zijn gemeente” Dan volgen deze woorden: “In de navolging van Christus behoort de man met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. De vrouw van háár kant bewaart de eenheid door recht te doen aan de plaats van haar man” Daarop heeft zij destijds als bruid haar ja-woord gegeven. Nemen we nu het formulier voor bevestiging van dienaren des Woords voor ons, dan halen we uit dit Bijbels geschrift naar voren: “Ontvang deze dienaar met vreugde. Gehoorzaamt hem en onderwerpt u aan hem.” In deze beide aanhalingen uit de twee formulieren moeten we vaststellen en door de Here zelf aangegeven in de Bijbel, dat er sprake is van een onaanvaardbaar dilemma. Eveneens dus met bovenstaande bijdrage moeten we belijden vanuit de Schrift , Gods heilig Woord, dat de kerkelijke ambtsbediening toebedeeld is aan de broeders van Christus gemeente.
Nadat de synode van Meppel, 1917, besloten had het predikants-ambt ook voor vrouwen open te stellen kwam bij mij de vraag op of in de aanloop totdat besluit, het getrouwd zijn van zo’n domina, nog een punt van aandacht heeft gehad. Het maakte ons nieuwsgierig naar de inhoud van de formulieren van : A De bevestiging van Dienaren des Woords B Van het Huwelijk Ik las die in het Gereformeerd kerkboek ( 2e druk 2007) In andere uitgaves zal Gods Woord toch zeker het richtsnoer zijn gebleven Zo kwam ons voor ogen: Bij haar huwelijksbevestiging heeft zij te horen gekregen: “Binnen de eenheid die man en vrouw hebben, heeft elk zijn eigen plaats. Daarvan geeft de Apostel Paulus een diepe betekenis als hij hun relatie spiegelt aan die tussen Christus en zijn gemeente” Dan volgen deze woorden: “In de navolging van Christus behoort de man met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. De vrouw van háár kant bewaart de eenheid door recht te doen aan de plaats van haar man” Daarop heeft zij destijds als bruid haar ja-woord gegeven. Nemen we nu het formulier voor bevestiging van dienaren des Woords voor ons, dan halen we uit dit Bijbels geschrift naar voren: “Ontvang deze dienaar met vreugde. Gehoorzaamt hem en onderwerpt u aan hem.” In deze beide aanhalingen uit de twee formulieren moeten we vaststellen en door de Here zelf aangegeven in de Bijbel, dat er sprake is van een onaanvaardbaar dilemma. Eveneens dus met bovenstaande bijdrage moeten we belijden vanuit de Schrift , Gods heilig Woord, dat de kerkelijke ambtsbediening toebedeeld is aan de broeders van Christus gemeente.