Heidelbergian Children's Catechism (age 8- 10 years)

In 2003 my Children ’s Chatechism was published in the ‘Woord en Wereld’ series, under the title ‘Jong maar wakker’(Young but awake) The translation of this book was published in Clarion, a paper of the reform churches in Canada. Thankful, I give it a place in this website. It tries to make the Heidelbergian Cathechism accessible for children of age 8 – 10 years. The text of the Heidelbergian Cathechism itself is not added here. Read it yourself to compare.

J. Wiskerke-van Dooren

Enige jaren geleden mocht in de serie Woord en Wereld van mijn hand verschijnen een catechismus voor kinderen met als titel Jong maar wakker. Kort daarna werd mij vanuit Canada gevraagd of het daar verschijnend blad Clarion in elk komend nummer , dus 52 keer , zo’n catechismuszondag mocht worden afgedrukt. Dankbaar gaf ik daarvoor toestemming. Dat hield natuurlijk in dat het in het Engels vertaald zou worden. In die stukjes zult u niet vinden, wat mijn boekje wel heeft onze Nederlandse oorspronkelijke catechismus. De Heidelberger 1562 waaraan de namen Ursinus en Olevianus verbonden zijn. J.W.v.D.

Lord's Day 1
Lord's Day 2
Lord's Day 3
Lord's Day 4
Lord's Day 5
Lord's Day 6
Lord's Day 7
Lord's Day 8
Lord's Day 9
Lord's Day 10
Lord's Day 11
Lord's Day 12
Lord's Day 13
Lord's Day 14
Lord's Day 15
Lord's Day 16
Lord's Day 17
Lord's Day 18
Lord's Day 19
Lord's Day 20
Lord's Day 21
Lord's Day 22
Lord's Day 23
Lord's Day 24
Lord's Day 25
Lord's Day 26
Lord's Day 27
Lord's Day 28
Lord's Day 29
Lord's Day 30
Lord's Day 31
Lord's Day 32
Lord's Day 33
Lord's Day 34
Lord's Day 35
Lord's Day 36
Lord's Day 37
Lord's Day 38
Lord's Day 39
Lord's Day 40
Lord's Day 41
Lord's Day 42
Lord's Day 43
Lord's Day 44
Lord's Day 45
Lord's Day 46
Lord's Day 47
Lord's Day 48
Lord's Day 49
Lord's Day 50
Lord's Day 51
Lord's Day 52