Commentaar uitleg Openb. 20

In het N.D. van 27-8-’13 staat dat Dr van Houwelingen voor de studenten van de Ger. Bond de aanzet gaf voor een nieuwe uitleg van Openb. 20. Mogelijk, zo brengt hij naar voren, regeren christelijke martelaren in een voorfase van de wederkomst mee met Christus.

“Kost” voor theologen, lijkt mij; ik kijk er naar uit! Als eenvoudig Bijbellezer kwam zo maar bij mij binnen de vraag: blijft Zondag 22 van de catechismus wel overeind? Na de voorfase, zo is te lezen; komt de algemene opstanding van de doden die bij het eindgericht zal plaatsvinden.

Je concludeert dan toch dat tijdens die voorfase de andere ontslapen gelovigen nog niet bij hun sterven naar de Here zijn gegaan en in hun graf liggen te “wachten op hun eerste opstanding”. Ja want die invulling wordt gegeven aan wat in vs 5 staat: dit is de eerste opstanding. Dit strijdt toch met wat we belijden dat mijn ziel na dit leven direct tot haar Hoofd Christus opgenomen wordt?

Toch even deze aanvulling. Van die eerste opstanding lezen we verder in vs 6: Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding over hen heeft de tweede dood (het voor eeuwig verloren zijn) geen macht … en zullen met Hem als koningen heersen. Deze “opstanding” is, zo moeten we toch zeggen, op aarde reeds begonnen bij de wedergeboorte? Wij waren dood door onze overtredingen maar mede levend gemaakt in Christus Jezus (Efeze 2:4).