Info

Jelier Reinier Wiskerke
Jannie Wiskerke-van Dooren

Directe aanleiding voor de site Wiskerke van Dooren zijn discussies over de plaats van Israël – het volk en de staat – in de geschiedenis van God met de mensheid. Daarom is er allereerst een samenvatting van een boek over dit thema geplaatst (Volk van Gods keuze). Het voornemen is in de toekomst andere ‘artikelen’ toe te voegen.