J. Wiskerke-van Dooren

Jannie Wiskerke-van Dooren is onderwijzeres geweest. Ze heeft voor de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen in het blad Rondom het Woord jarenlang vragen over de Bijbel proberen te beantwoorden. Van haar hand zijn verschenen:

  • In zijn licht. Van vraag tot antwoord (1986)
  • De derde tempel. Inzicht en uitzicht (Kampen, 1996)
  • Jong maar wakker. De catechismus voor kinderen (2003)