Vrijgemaakt-gerefomeerde gezangen

In de gezangen die in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) vrijgegeven zijn voor gebruik, komen sommige voor waarin - lijkt mij- onbijbelse gedachten zijn verweven. door J. Wiskerke - van Dooren Gezang 1:1 ( Liedboek ) Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen Dit wijst terug naar de overtuiging van moderne theologen dat God bij de schepping strijd te voeren had met de oergeesten Gezang 93 : 2 ( Liedboek ) Dan rijzen in het licht, de doden die nu slapen Wij geloven toch niet in de zielenslaap? Johannes 11 : 25: Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Gezang 178 : 5 ( Liedboek ) Als ge alleen de wijnpers treedt In Jesaja 63:3 staat dat God in zijn wraakgericht alleen in de pers getreden heeft. Toch geen Messias profetie! Christus werd vertreden zodat God ons door genade weer zou aannemen ( in openbaringen 19:15 gaat het over de verhoogde christus) Gezang 409 : 2 ( Liedboek ) God heeft u uitverkoren. Als kinderen van Hem mogen wij uit Efeziërs 1 : 4 weten dat Gods ons uitverkoren heeft . Ook zingen wij terecht met gezang 32 ( geref. Kerkboek ) dat God zijn kerk heeft verkoren . (zie ook 2 Johannes : 1 en 13.) Het komt echter niet aan ons toe te oordelen over de harten van anderen. Het is immers alleen God die de harten doorgrondt. 1 Thessalonicenzen 2 : 4 . Gezang 444 : 3 Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan. Het gaat om de tweede regel. Juist omdat Gods trouw eeuwig is zou de regel die er op volgt de dank moeten bezingen van onze behoudenis . God laat toch niet verloren gaan ?? Ps : Gezang 324 : 1 ( Liedboek ) laat ons smachten naar stille innigheid. Wat is dat?